CO TO JE?

Stavební spoření nebo též stavebko je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky. V průběhu spoření může čerpat státní podporu a při splnění dalších podmínek získává nárok na úvěr ze stavebního spoření, případně překlenovací úvěr

Stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru na bydlení. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení.

Ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu.


Účastníci


Účastníkem stavebního spoření může být:

  • fyzická osoba
  • právnická osoba

Toto rozdělení je důležité zejména z hlediska možnosti získat státní podporu. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano.

Státní podporu může získat:

  • občan České republiky
  • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky (až po vstupu ČR do EU, tj. od 1.5.2004)
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky