PRO KOHO JE VHODNÉ

Stavební spoření vzniklo za účelem umožnit širokému spektru obyvatel aktivně řešit své bytové potřeby formou výhodných podmínek spoření a úvěrů. Je to produkt vhodný pro každého, kdo má zájem progresivně zhodnotit své finanční prostředky a kdo se rozhodl aktivně řešit bytovou otázku svou nebo svých blízkých. Za osobu blízkou se pro účely stavebního spoření považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel a partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Výhodou stavebního spoření je jeho značná variabilita. Stavební spořitelny jsou schopny modelovat prakticky jakýkoliv režim odpovídající potřebám klienta a umožňují tak řešit bytové potřeby v závislosti na jeho finančních možnostech. Stavební spoření je tedy vhodným instrumentem i pro osoby s nižšími příjmy.