LEGISLATIVA


Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Základním právním předpisem pro provozování stavebního spoření, činnost stavební spořitelny a stanovení parametrů produktu je Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. Tento zákon byl již několikrát novelizován. Odkazované znění poskytuje aktuální stav.

Zákon o bankách

Zákon o bankách je dalším předpisem, který upravuje činnost stavebních spořitelen, zejména v těch oblastech, které nejsou upraveny zákonem o stavebním spoření, neboť příslušná úprava je totožná jak pro běžné banky, tak i stavební spořitelny.

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru zapracovává předpisy Evropské unie a upravuje činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelské­ho úvěru.

Zákon o České národní bance

Zákon o České národní bance upravuje činnosti ČNB.