ORGÁNY AČSS

V roce 2005 prošla Asociace českých stavebních spořitelen významnými změnami a vstoupila tak do nové etapy svého fungování.

Zatímco v prvních letech se členové AČSS střídali v předsednictví podle stanoveného pořadí, v polovině roku 2005 byl tento model shledán jako nevyhovující a členové ho v rámci profesionalizace nahradili novým systémem volených orgánů.

Systém orgánů nyní tvoří prezidium, předseda a místopředsedové, jež volí ze svého středu členové prezidia. Další činnosti v jednotlivých sférách patří do působnosti odborných komisí. Asociace při své činnosti využívá odborného zázemí stavebních spořitelen prostřednictvím stálých i dočasných pracovních skupin. V novém systému řízení vedou pracovní skupiny AČSS odborní garanti. Výkonnou agendu zajišťuje tajemnice.


Složení orgánů AČSS

Členové prezidia zastávají v současném období následující funkce:


Libor Vošický

předseda AČSS


Michael Pupala

1. místopředseda


Pavel Čejka

místopředseda

Další členové prezidia:


Martin VašekTajemnice

Lenka Trnková