VŠEOBECNÁ INFORMACE O ÚVĚRECH (poskytnutých do 30.11.2016)

S přesunem regulace na úroveň zákona pozbývá smyslu a účinnosti dosavadní materiál popisující poskytování úvěrů v rámci stavebního spoření, tzv. úvěrový kodex, jenž působil na samoregulačním principu. Ten se stále vztahuje na úvěry poskytnuté v rámci právní úpravy účinné před 1. prosincem 2016.


Stavební spořitelny již několik let spolupracují s Evropským sdružením stavebních spořitelen a v dubnu 2005 se staly jeho plnoprávnými členy.

Evropská komise přijala dne 5. 3. 2001 po projednání s evropskými spotřebitelskými a úvěrovými svazy doporučení pro přijetí tzv. Dobrovolného kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení (dále jen Kodex). AČSS přijala tuto myšlenku a navázala na ni zveřejněním této informace.

Cílem Kodexu, ke kterému se stavební spořitelny hlásí, je poskytnout klientům, kteří se rozhodnou pro získání úvěru na financování bytových potřeb, srozumitelné a obsažné informace o podmínkách, za nichž jsou tyto úvěry poskytovány.

Obsah:

Úvod

  1. Co je stavební spoření
  2. Co je třeba udělat, abych se stal(a) účastníkem stavebního spoření a získal(a) úvěr
  3. Jaké úvěry mně může stavební spořitelna poskytnout a jak jsou tyto úvěry úročeny
  4. K jakému účelu mohu úvěr od stavební spořitelny použít
  5. Jak úvěr zajistím a jak jej budu splácet
  6. Jaké náklady zaplatím v souvislosti s úvěrem

Základní pojmy
Závěr


Ke stažení: