HISTORIE AČSS

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) byla založena 29. června 2000. Hlavním motivem jejího vzniku byla především ochrana a podpora společných zájmů stavebních spořitelen působících na českém finančním trhu.

AČSS navázala na několikaletou neformální spolupráci jednotlivých členů v rámci pracovního grémia, jehož prostřednictvím se snažili prosazovat společné cíle a podporovat diskusi o problematice bydlení a jeho financování.

Asociaci tvořilo od jejího založení všech šest stavebních spořitelen působících na českém trhu. V roce 2008 poklesl počet domácích stavebních spořitelen díky fúzi dvou z nich na pět. To se promítlo i do současného počtu členů.

Přechod k profesionálnímu pojetí

Za svou poměrně krátkou dobu existence ušla AČSS značný kus cesty. Stává se stále profesionálnější organizací, což se odrazilo i ve změně její organizační struktury v roce 2005. V současnosti už má AČSS volené orgány, sídlo a právní subjektivitu. Řadí se tak mezi moderní, standardně řízené instituce tohoto druhu.