ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Sídlo společnosti: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Základní kapitál: 1 500 mil. Kč
Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s.

Telefon: +420 225 221 111
Internet: www.csobstavebni.cz
E-mail: info@csobstavebni.cz