Prohlášení AČSS k dnešnímu vyjádření vlády ČR

11.05.2023

AČSS respektuje dohodu vládní koalice, která umožní občanům ČR nadále využívat hlavní výhody produktu stavebního spoření, dále ho rozvíjet, a to i ve spolupráci s dalšími státními institucemi v rámci naplňování některých cílů v oblasti politiky bydlení, energetické a environmentální transformace.


Dobrou zprávou pro občany, kteří si spoří a čerpají půjčky ze stavebního spoření je, že jim zůstanou zachovány výhody oblíbeného 6letého stavebního spoření v kombinaci s výhodnými úvěry například na podporu energetických úspor domácností. Ve spolupráci se státem budeme hledat synergie v oblasti podpory udržitelného bydlení tak, abychom klientům mohli nabízet na trhu jedinečné produkty a služby za výhodných podmínek," uvedl Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

"Nový systém stavebního spoření nám umožní zjednodušit, inovovat a zpřístupnit levné úvěrové produkty většímu počtu zájemců, zrychlit přechod na udržitelné technologie a domácnostem tak snížit náklady na energie. Současně pracujeme na tom, aby se stavební spoření do budoucna stalo vstupenkou do světa dostupných dotací bez významné administrativní zátěže pro klienty," dodává Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen a dodává: "Obrovskou výhodou, která nám umožní tento cíl realizovat, je hustá síť poboček a poradenských míst, které jsou dostupné v každém místě České republiky."

V souladu s tím, co AČSS v rámci diskusí o budoucnosti stavebního spoření avizovala, je její vizí vytvořit z poradenských míst stavebních spořitelen místa s kompletním servisem pro účely budování a zvelebování vlastního bydlení našich klientů, a to včetně energetického poradenství, financování investičních záměrů nebo získání platných dotačních titulů.

Stavební spořitelny od počátku diskuzí o úpravách státní podpory usilovaly o to, aby byl tento příspěvek zachován a s ním byla zachována i atraktivita produktu stavebního spoření nejen jako spořicího, ale zejména jako výhodného úvěrového produktu dostupného pro nejširší vrstvy obyvatelstva, a to včetně nízkopříjmových domácností. V době vysoké inflace i cen energií mohou díky stavebku lidé ušetřit až desítky tisíc korun. V Česku přitom není v současné době jediný jiný produkt, který by přechod na energeticky úsporné domácnosti financoval tak výhodně, že se v podstatě investice do úspor začnou domácnostem vracet téměř okamžitě