ROČENKA 2014

01.01.2015

Systém stavebního spoření se po několika letech nejistoty stabilizuje. Na zlepšení ukazují statistická data. Již druhým rokem se meziročně zvýšil počet nově uzavřených smluv na 613 282. Celkový počet smluv v systému však prozatím klesá. Ke konci roku spravovaly stavební spořitelny svým klientům 414 miliard korun. Průměrně uspořená částka na jednu smlouvu vzrostla na 108 114 korun. Nízké úrokové sazby drží úvěrové obchody relativně nízko. I tak se poskytlo 69 172 úvěrů v celkovém objemu 37,3 miliardy korun. Průměrná výše úvěru v roce 2014 dosáhla téměř 540 tisíc korun.
Když se AČSS v nedávném průzkumu zeptala, co je hlavní příčinou hádek v domácnosti na téma finance, odpověď byla jasná: bydlení. Z tisíce respondentů jich 28 % uvedlo na 1. místě právě bydlení, dalších 27 % jej jmenovalo na místě druhém nebo třetím. 

Podrobněji si o těchto a dalších událostech v sektoru stavebního spoření můžete přečíst v ročence, která je k dispozici ke stažení.