ROČENKA 2020

01.01.2021

I přesto, že loňský rok byl výrazně poznamenán pandemií, vykázaly stavební spořitelny meziroční růst naprosté většiny sektorových ukazatelů. Jako klíčové se v době omezení spojených s pandemickou situací ukázaly dřívější investice do digitalizace procesů, kterým stavební spořitelny věnovaly v předchozích letech velkou pozornost. I díky tomu dosáhl podíl úvěrů na vkladech nejvyšší úrovně v historii českého stavebka, když se meziročně zvýšil o více než tři procentní body na 80,9 %.

V ročence též najdete, že úvěrové financování prostřednictvím stavebních spořitelen pokořilo v srpnu významnou historickou metu. Stavební spořitelny od začátku své činnosti v ČR poskytly úvěry v celkové sumě jednoho bilionu korun.

Vedle klíčových výsledků sektoru nabízíme i trendové informace – údaje o tom, na co klienti využívají poskytnuté úvěry, souvislost vývoje financování a cen nemovitostí a další zajímavé informace.

  • Stavební spořitelny poskytly 55 005 úvěrů v celkovém objemu 65,4 miliardy korun.
  • Průměrná výše úvěru dosáhla téměř 1,2 milionu korun.
  • Lidé si sjednali 519 696 nových smluv o stavebním spoření.
  • Mírně vzrostly celkový počet smluv v systému i uspořená částka.
  • Klientům spořitelny ke konci roku spravovaly 362,7 miliard korun. To je 13 % vkladů českých domácností v bankovním sektoru.
  • Ke konci roku evidovaly stavební spořitelny 3 242 740 kontraktů ve fázi spoření. Průměrně uspořená částka na smlouvu činí 112 tisíc korun.
  • Zdrojů pro další úvěrování je dostatek a efektivnost stavebka stále roste. Na konci roku bylo rozpůjčováno 80,9 % vkladů, nejvíce v historii.

Podrobněji si o těchto a dalších událostech v sektoru stavebního spoření můžete přečíst v ročence, která je k dispozici ke stažení.