MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě, především v Rakousku a Německu. Všechny členské stavební spořitelny jsou také členy Evropského sdružení stavebních spořitelen.

Evropské sdružení stavebních spořitelen (EuBV, EFBS) je spolek úvěrových a jiných institucí podporující financování bydlení. Spolupráce v rámci EuBV nabyla na významu zejména ve spojitosti s členstvím ČR v Evropské unii.   

Sdružení slouží těmto čtyřem základním účelům:

  • propaguje myšlenku vlastnictví nemovitosti k bydlení;
  • zastupuje zájmy svých členů v Evropské unii;
  • zajišťuje informovanost svých členů o vývoji evropské integrace a o činnosti orgánů Evropské unie;
  • podporuje a zintenzivňuje výměnu informací a zkušeností mezi svými členy na poli financování bydlení a bytové politiky.

Sdružení sídlí v Bruselu.

European Federation of Building Societies
Rue Jacques de Lalaing 28
1040 Brussels, Belgium

Phone +32 2 231 03 71
Fax +32 2 230 82 45

E-mail: info@efbs-bausparkassen.org


AČSS je též plnoprávným členem International Union for Housing Finance,

která představuje celosvětovou síť oraganizací zabývajících se financováním bydlení. Svým členům umožňuje získávat aktuální informace o vývoji oblasti financování bydlení z celého světa, držet krok s nejnovějším vývojem financování bydlení z celého světa a učit se ze zkušeností druhých.

Unie zahrnuje 49 různých zemí s více než 100 členy, kteří se rekrutují od národních bankovních asociací či stavebních spořitelen, hypotečních bank a institucí nezávislých poradců až po zástupce akademické obce, vládních agentur a mezinárodních institucí z oboru bydlení. Mezinárodní unie pro financování bydlení byla založená v roce a je mezinárodním orgánem, není lobbistickou organizací, a proto její členové nepodepisují žádné společné politické postoje.